font-> Family: , Size: , Style: |
 
 

Подател: e_grozdanov@abv.bg
Получател: dbt611@zaetost.org, admin@zaetost.org, az@az.government.bg
Тема: Проекти свъразани с осигуряване на заетост
Дата: 30 Март 2012

До: Подходящия специалист по обработка на проекти свъразани с осигуряване на заетост

Уважаеми Господине/Госпожо,

Получавате настоящето писмо като компетентно лице представляващо организция свързана с осигуряване на заетост.

Казвам се Емил Грозданов и съм регистриран в Дирекция „Бюро по труда“ гр.Пловдив, под номер No: 10026469 /02 03 2012г. и желая да представя на вашето внимание три свои проекта, с които желая да кандидатствам за финансиране при изпълнението им.

Прекият ми въпрос към вас е има ли институция или организация която да се занимава със съгласуването между отделните институции и организаци в рамките на държавната администрация. Както можете да видите от описанията на проектите, планирано е да бъдат представени за разглеждане и участие от различни организации, както в рамките на държавната администрация, така и оргнаизации със стопанска или нестопанска цел.

Описание на основните цели и характеристики на трите проекта можете да видите в прикачени файл (ProjectsDescriptions.xhtml), както и на следния адрес:
http://egrozdanov.biz.nf/projects/Descriptions.xhtml

Общо между всички проекти е, че имат основно образователни цели и поради големият си обем се нуждаят от допълнителен човешки ресурс и по тази причина са подходящи за субсидирана заетост и осигуряване на практическа изява на студенти и ученици, завършили или завършващи специаности в областа на хуманитарните науки, информационните технологии, лингвистичните, филологическите и правните науки.

Следващото ми посещение по график в Дирекция „Бюро по труда“ гр.Пловдив, за среща с трудов посредник е насрочено за 24 април 2012. Предполагам, че оставащото до тогава време е достатъчно, представляваната от вас агенция или дирекция да извърши необходимите действия, за проверка, и запознаване на други компетентни или заинтересовани организации.

   Екземпляр от настоящето електронно писмо е изпратен до следните организации както следва:
Дирекция „Бюро по труда“ гр.Пловдив, ул. "Чернишевски" 3 | Email: dbt611@zaetost.org | btplovdiv.hit.bg
„Агенция по заетостта“ гр.София, бул. "Дондуков" № 3 | E-mail: az@az.government.bg | www.az.government.bg
Дирекция „Регионална служба по заетостта“ 4003 гр.Пловдив ул.Самара 7 | E-mail: admin@zaetost.org | www.zaetost.org


С уважение,

Емил Грозданов
Пловдив, България
Електронна поща: e_grozdanov@abv.bg
Мобилен телефон: +359 884 710588
WWW: http://egrozdanov.biz.nf/
No: 10026469 /02 03 2012г.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Добър пример за сътрудничеството между няколко институции и организации, макар и в друга сфера на дейност е Учебна био ферма „Слънчева градина“
Създаването на учебната биоферма „Слънчева градина” е инициатива на Фондация за биологично земеделие „Биоселена” в партньорство с Аграрен университет гр. Пловдив, Столичния център за работа с деца и Норвежкото Кралство Дружество за развитие- Норгес Вел.
Подробности: http://www.bioferma.org/bg/about/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Екземпляр от писмото е публикуван и на:
http://egrozdanov.biz.nf/letters/To_Employment_Institutions.html
последна редакция: 30 Март 2012, 08:49